Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR)
mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.
Päivitetty 24.5.2018

Rekisterin pitäjä
Pericad Oy (jäljempänä Pericad), Yläportti 1 A, 02210 Espoo
Puhelin 09 452 3577 ja 046 878 2409
Y-tunnus: 0761785-5

Rekisteriasioita hoitava henkilö
Kari Tuominen, kari.tuominen@pericad.fi> kari.tuominen@pericad.fi
P. 0400 445 254

Rekisterin nimi
Pericadin asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilö on muodostanut asiakassuhteen Pericadiin joko ostamalla tuotteita,
rekisteröitymällä jälleenmyyjäksi tai tilaamalla uutiskirjeen.
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on asiakassuhde tai suostumus sekä
tietyissä tapauksissa viranomaisen määräämän lainsäädäntöön perustuvan
velvollisuuden täyttäminen. Henkilötietoja kerätään, jotta sinulle
asiakkaana voidaan myydä ja toimittaa tuotteita ja palveluja.

Henkilötietojen käyttötarkoitukset:

- Asiakkaan tunnistamien sekä käyttöoikeuksien hallinta
- Tilatun tuotteen toimittaminen asiakkaalle
- Asiakassuhteen ylläpitäminen, analysointi sekä kehittäminen, mm.
kyselytutkimukset
- Tuotevalikoiman kehittäminen, raportointi (mm. tilaushistoria) sekä
personointi
- Väärinkäytösten estäminen
- Mainonnan kohdentaminen yhtiömme omissa ja muiden tahojen
verkkopalveluissa

Käytämme automaattista profilointia tunnistamaan rekisteröityjen
henkilöprofiileja, verkkokäyttäytymistä ja hankintahistoriaa. Käytämme näitä
tietoja markkinoinnin kohdentamisessa ja palvelujen kehittämisessä.

Mitä tietoja käsittelemme?
- rekisteröidyn perustiedot kuten nimi*, asiakasnumero*, käyttäjätunnus
ja/tai muu yksilöivä tunniste*
- rekisteröidyn yhteystiedot kuten sähköpostiosoite*, puhelinnumero*,
osoitetiedot*;
- yritystä/yhdistystä ja yrityksen/yhdistyksen yhteyshenkilöitä koskevat
tiedot kuten y-tunnus*, yhdistysrekisterinumero* ja yhteyshenkilöiden nimet*
sekä yhteystiedot*;
- asiakkuutta ja sopimusta koskevat tiedot kuten tiedot menneistä ja
voimassaolevista tilauksista, muut asiointitiedot, kuten sähköiset
laskutustiedot sekä sähköinen viestintä;
- henkilöprofiili ja verkkokäyttäytyminen

Tähdellä merkittyjen henkilötietojen antaminen on edellytys asiakassuhteemme
syntymiselle. Ilman tarvittavia henkilötietoja emme voi toimittaa tuotetta
ja/tai palvelua.

Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaaseen liittyviä tietoja kerätään ensisijaisesti asiakkaalta itseltään
rekisteröitymisen, tilauksen tekemisen sekä asiakaspalvelutilanteiden
yhteydessä. Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää tässä
tietosuojaselosteessa kuvattuja käyttötarkoituksia varten myös julkisesti
saatavilla olevista lähteistä ja viranomaisilta tai muilta kolmansilta
osapuolilta saatujen tietojen perusteella sovellettavan lainsäädännön
rajoissa. Tällainen tietojen päivittäminen suoritetaan manuaalisesti tai
automaattisin keinoin.

Kenelle luovutamme ja siirrämme tietoja sekä siirrämmekö tietoja EU:n taiETA:n ulkopuolelle?
Hyödynnämme henkilötietojen käsittelyssä lukuumme toimivia alihankkijoita.
Olemme ulkoistaneet IT-hallintaa ulkopuolisille palveluntarjoajille, joiden
hallinnoimalla ja suojaamalle palvelimelle henkilötietoja tallennetaan.
Olemme huolehtineet alihankkijoidemme kanssa tietosuojastasi laatimalla
henkilötietojen käsittelyn osalta käsittelysopimukset.
Emme luovuta tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Miten suojaamme tiedot ja miten pitkään niitä säilytämme?
Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne
työntekijämme, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja.
Lisäksi järjestelmän henkilötietoihin on pääsy markkinoinnin
yhteistyökumppanilla. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana
järjestelmään. Tietoja säilytetään käyttämiemme IT-kumppaneiden
tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä
keinoilla suojattuja.

Kirjanpitolainsäädännön mukaisesti säilytämme laskujen henkilötietoja 6
vuotta laskun kirjaamisajankohdan jälkeen.
Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava
lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi huolehdimme sellaisista
kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä
säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteen sopimattomia,
vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Oikaisemme tai hävitämme
tällaiset tiedot viipymättä.

Evästeet
Pericad käyttää sivustollaan evästeitä (cookies) tilauspalvelun
toteuttamiseksi. Evästeitä käytetään palvelun laadun ja toiminnallisuuksien
kehittämiseen sekä analytiikkadatan keräämiseen. Kehitämme myös aktiivisesti
palveluamme. Käyttäjä voi estää kokonaan tai osittain (esimerkiksi kolmannen
osapuolen evästeet) evästeiden tallentamisen koneelleen selaimen
tietosuoja-asetuksista.

Mitkä ovat oikeutesi rekisteröitynä?
Rekisteröitynä sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat
henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua
tai poistamista. Sinulla on myös oikeus peruuttaa suostumuksesi tai muuttaa
sitä. Rekisteröitynä sinulla on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018
lukien) oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä
tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.
Mikäli asiakkaana kiellät tietojen käyttämisen suoramarkkinointiin,
lähetetään sinulle vain tilauksiin ja asiakkuuteen liittyvää viestintää.

Tarkastus- ja korjausoikeus
Asiakkaana sinulla on henkilötietolain nojalla oikeus tarkistaa
maksuttomasti kerran vuodessa, mitä sinua koskevia tietoja on tallennettu
rekisteriin. Voit korjata omat tietosi toimittamalla vapaamuotoisen
korjauspyynnön tässä tietosuojaselosteessa mainitulle rekisteriasioita
hoitavalle henkilölle. Pyynnössä tulee olla lähettäjän tunnistamistiedot,
kuten koko nimi, sähköposti, puhelinnumero ja osoite.

Pericad Oy varaa oikeuden muuttaa rekisteriselosteen sisältöä ilmoittamatta
tästä erikseen rekisteröidylle. Rekisteröidyn vastuulla on tutustua
rekisteriselosteen sisältöön säännöllisesti.